Aktywności zawodowe / Professional activities

A. Promotor rozpraw doktorskich z informatyki / Supervisor of doctoral theses in computer science

 1. Piotr Grochowalski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013, Zastosowanie wiedzy ontologicznej w wyszukiwaniu danych bibliograficznych / Application of ontological knowledge in searching bibliographic data
 2. Barbara Fryc, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2013, Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją / Modeling reasoning in systems with incomplete information
 3. Paweł Delimata, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010, Metody hybrydowe w klasyfikacji i redukcji danych / Hybrid methods in data classification and reduction
 4. Krzysztof Pancerz, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk w Warszawie, 2006, Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych / The use of rough sets to identify models of concurrent systems

Additionally, Prof. Z. Suraj supervised 101 master's theses, 28 engineering theses and 56 bachelor's theses in computer science prepared in Poland.

B. Recenzje osiągnięć związanych z awansem naukowym / Reviews of achievements related to academic advancement

 • Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych (informatyka) w Polsce / Review in the procedure for awarding the title of professor of technical sciences (computer science) in Poland
 1. dr hab. inż. Adam Niewiadomski, profesor Politechniki Łódzkiej, 2019
 • Recenzja w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora uczelni za granicą / Review in proceedings for appointment to the position of professor at a foreign university
 1. Dr. Shahid Hussain, professor at Institute of Business Administration, Karachi, Pakistan, 2022
 • Recenzje w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora uczelni w Polsce / Reviews in the procedure for appointment to the position of university professor in Poland
 1. dr hab. Andrzej Jankowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021
 2. dr hab. inż. Andrei Karathevich, professor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2018
 3. dr hab. Jan Bazan, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
 • Recenzje rozpraw habilitacyjnych wykonanych w Polsce / Reviews of habilitation theses completed in Poland
 1. dr Agnieszka Nowak-Brzezińska, Instytut Podstaw Informatyki, PAN w Warszawie, 2019, Eksploracja złożonych regułowych baz wiedzy: optymalizacja struktury bazy wiedzy i procesów wnioskowania / Exploring complex rule-based knowledge bases: optimizing knowledge base structure and reasoning processes
 2. dr Małgorzata Przybyło-Kasperek, Instytut Podstaw Informatyki, PAN w Warszawie, 2018, Rozproszony system podejmowania decyzji – metody analizy konfliktów i negocjacji / Distributed decision-making system - methods of conflict analysis and negotiation
 3. dr Urszula Boryczka, Instytut Podstaw Informatyki, PAN w Warszawie, 2009, Algorytmy optymalizacji mrowiskowej / Anthill optimization algorithms
 • Recenzje rozpraw doktorskich wykonanych za granicą / Reviews of doctoral theses completed abroad
 1. Fawaz Jaber Alsolami (Pakistani citizen), King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal in Saudi Arabia, 2016, Decision and Inhibitory Rule Optimization for Decision Tables with Many-valued Decisions. Supervisor: Prof. Mihail Moshkov, Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineerig Division, KAUST
 2. Aleksejs Kontijevskis (Lithuanian citizen), The Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University in Sweden, 2008, Modelling the Interaction Space of Biological Macromolecules: A Proteochemometric Approach. Applications for Drug Discovery and Development. Supervisors: Prof. Jan Komorowski, LCB, Uppsala University; Prof. Jarl Wikberg, Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University
 • Recenzje rozpraw doktorskich wykonanych w Polsce / Reviews of doctoral theses completed in Poland
 1. Michał Horodelski, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk, 2020, Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów / Determining a representative fragment of the interaction of a system of objects. Promotor: prof. dr hab. Józef Winkowski, IPI PAN; promotor pomocniczy: dr Piotr Filipkowski, SGH
 2. Dobiesław Wróblewski, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk, 2006, Lokalność w obliczeniach na grafach / Locality in graph computations. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Penczek, IPI PAN
 3. Tomasz Kowalski, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, 2006, Sieciowa weryfikacja modeli systemów dyskretnych wyrażonych w klasie diagramów aktywności UML / Network verification of discrete system models expressed in a UML activity diagram class. Promotor: prof. dr hab. inż. Iwan Tabakow, PWr.
 4. Roman Pindur, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 2004, Agregacja wiedzy za pomocą reguł decyzyjnych o uogólnionej składni – metodyka i zastosowania / Knowledge aggregation using decision rules with generalized syntax – methodology and applications. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, PP
 • Recenzje prac magisterskich przygotowanych za granicą / Reviews of master's theses completed abroad
 1. Bodie Crossingham, Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 2008, Using Optimisation Techniques to Granulise Rough Set Partitions. Supervisor: Prof. Tshilidzi Marwala, UWJ
 • Recenzje projektów badawczych / Reviews of research projects
 1. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (Ottawa, 2017)
 2. National Science Centre (Cracow, 2011 2 projects)
 3. Foundation for Polish Science (Ventures Programme, Warsaw, 2009)
 4. V. M. Glushkov Institute of Cybernetics, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev, 2006)
 5. State Committee for Scientific Research (Warsaw, 2004, 2005)

C. Usługi edytorskie / Editorial services

 1. Member of the Editorial Board, International Journal of Rough Sets and Data Analysis, 2014 – present
 2. Member of the Editorial Board, LNCS Transactions on Rough Sets, 2004 – present
 3. Editor or co-editor of special issues, Fundamenta Informaticae, 60(1-4):2004, 61(2):2004, 67(1-3):2005, 71(1):2006, 72(1-3):2006, 79(3-4):2007, 85(1-4):2008, 93(1-3):2009
 4. Co-editor, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 11 499:2019
 5. Co-editor of special issues, LNCS Transactions on Rough Sets, 7736:2013
 6. Co-editor of edited books, Intelligent Systems Reference Library, Vol. 42:2013, Intelligent Systems Reference Library, Vol. 43:2013, and IGI Global, 2008, ISBN-10: 1599045524

D. Komitety organizacyjne / Organizing committees

 1. Co-Chair: International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2003, 2005, 2015), and also - International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS 2019)
 2. Chair: Sixth International Conference on Soft Computing and Distributed Processing (SCDP 2002)

E. Komitety programowe / Program committees

 1. European Conference on Machine Learning (ECML 2007)
 2. European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD 2007)
 3. Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2008).
 4. International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE 2008-2013, 2015)
 5. International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2011-2012)
 6. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FeCSIS 2012, 2022-2024)
 7. Joint Rough Set Symposium (JRS 2007, 2013-2014)
 8. International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS 2015-2021, 2023)
 9. International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC 2006, 2008, 2010)
 10. International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT 2008-2012)
 11. International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining & Granular Computing (RSFDGrC 2009, 2011)
 12. International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT 2019-2020, 2022-2024)
 13. World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST 2023-2024)
 14. International Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2003-2019, 2021-2022)
 15. International Conference on Data Management Technologies and Applications (DATA 2014, 2016-2023)
 16. International Conference on Future Computational Technologies and Applications (FUTURE COMPUTING 2018-2023)
 17. International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data and Open Data (ALLDATA 2019-2023)
 18. International Conference on PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU 2018-2024)
 19. International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2010)
 20. International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015)
 21. International Conference of Students and Young Scientists „Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics“ (TAAC 2012-2016)
 22. International Conference on Man-Machine Interactions (ICMMI 2009, 2011, 2013, 2019)
 23. International Symposium "Advances in Artificial Intelligence and Applications" (ISAAIA 2008)
 24. International Symposium on Fuzzy and Rough Sets (ISFUROS 2006)
 25. International Conference on Rough Sets and Emerging Intelligent Systems (ICRS&EIS 2007)
 26. International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2014)
 27. Środowiskowa Konferencja Matematyczna (KM 2000-2001)
 28. Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna (KM-I 2002-2009)
 29. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“ (CM 2015-2023)

F. Recenzje dla czasopism / Journal reviews

 1. Advances in Computer Science Research (ACSR)
 2. Advances in Fuzzy Systems (AFS)
 3. Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC)
 4. Discrete Applied Mathematics (DAM)
 5. European Journal on Operational Research (EJOR)
 6. Expert Systems With Applications (ESWA)
 7. Information Sciences (IS)
 8. Foundations of Computing and Decision Sciences (FCDS)
 9. Fundamenta Informaticae (FI)
 10. IEEE Neural Networks (NN)
 11. IEEE Transactions on Cybernetics (TC)
 12. IEEE Transactions on Artificial Intelligence (TAI)
 13. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems (TSMC)
 14. International Journal of Computational Intelligence Systems (JCIS)
 15. Intelligent Decision Technology (IDT)
 16. International Journal of Approximate Reasoning (JAR)
 17. Journal of Intelligent Information Systems (JIIS)
 18. Journal of Mathematics and Applications (JMA)
 19. Knowledge and Information Systems (KIS)
 20. Natural Computing (NC)
 21. Transactions on Rough Sets (TRS)
 22. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering (WEEEE)
 23. International Journal of Hybrid Intelligent Systems (JHIS)

G. Prelegent / Invited speaker

 1. Hybrid Methods for Modeling Knowledge-Based Systems Using PNeS. XXXIX International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2024), September 9-10, 2024, Brno, Czech Republic.
 2. Modeling Intelligent Knowledge-Based Systems: backgrounds, methods, implementation. A Joint Scientific Seminar in the Field of Computer Science (JSS-2024), May 28, 2024, Katowice, University of Silesia, Poland.
 3. On Some Approach to Approximate Real-Time Decision Making: Theory and Implementation. VIII International Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica" (CM 2022), Olsztyn, Poland, September 19-25, 2022.
 4. Toward Optimization of Reasoning Using Generalized Fuzzy Petri Nets. International Joint Conference on Rough Sets (IJCRS 2018), Quy Nhon, Viet Nam, August 20-24, 2018.
 5. On New Classes of Fuzzy Petri Nets and Their Applications. International Workshop on Rough Sets and Data Science (RSDS 2018), August 18-20, 2018, Ho Chi Minh, Viet Nam.
 6. Fuzzy Petri Nets and Approximate Reasoning (with P. Grochowalski). International Workshop on Modern and Unconventional Approaches to Reasoning and Computing (MUARC 2017), June 30, 2017, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics University of Warsaw, Warsaw, Poland.
 7. Fuzzy Petri Nets and Approximate Reasoning. The seminar of the Moshkov’s Research Group, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST 2016), Thuwal, Saudi Arabia, April 13, 2016.
 8. Sieci Petriego i Systemy Wspomagania Decyzji. Konferencja Naukowa: „Współczesne Oblicza Informatyki” (WOI 2016), Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna, Jarosław, 30 września 2016.
 9. Rough sets in Data Analysis. The 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics” (TAAC 2014), 24-28 November, 2014, Kyiv, Ukraine.
 10. Logical Petri nets and their extensions. A brief survey. The Second International Conference of Students and Young Scientists „Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics“ (TAAC 2012), Kiev, Ukraine, November 12-16, 2012.
 11. Can Rough Sets Be Useful in Process Mining? (during the panel discussion). 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT 2011), Banff, Canada, October 9-12, 2011.
 12. Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach. Twelfth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining & Granular Computing (RSFDGrC 2009), Indian Institute of Technology, Delhi, India, December 16-18, 2009.
 13. Discovering Concurrent Decision Algorithms from Experimental Data: A Rough Set Approach. The Linnaeus Centre for Bioinformatics (LCB 2008), Uppsala University, Sweden, 4 June, 2008.
 14. On minimal inhibitory rules for almost all k-valued information systems (with M. Moshkov and A. Skowron). The Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2008), 28 September – 1 October, 2008, Gross Vaeter nearby Berlin, Germany.
 15. An Approach to the Discovery Problem of Concurrent Decision Algorithms from Experimental Data.  XIV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields (KM-I 2008), Ustrzyki Dolne, Poland, 7-11 November 2008.
 16. Profesor Jerzy Tocki – wspomnienie (wspólnie z S. Domoradzki). XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna (KM-I 2007), Chełm, 1-4 lipca, 2007.
 17. Rough Sets in discovery of concurrent systems from data. XII Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna (KM-I 2006), Chełm, 2-5 lipca 2006 (z udziałem międzynarodowym).
 18. A Rough Set Approach to Inductive Process Modelling from Data. XI International Modelling School (IMS 2006), Alushta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2006.
 19. Rough Sets and Petri Nets Working Together.  (with R. Świniarski). The Ninth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2005): The Workshop on Rough Set Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining (RSKD 2005), Hanoi, Viet Nam, May 18-20, 2005.
 20. On Some Approach to Restriction-Based Concurrent System Design. (wspólnie z K. Pancerz). The Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2004), Caputh, nearby Potsdam, Germany, September 24-26, 2004.
 21. An Introduction to Rough Set Theory and Its Applications. The 1st International Computer Engineering Conference “New Technologies for the Information Society” (ICENCO 2004), December 27-30, 2004, Cairo, Egypt.
 22. Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności. VIII Środowiskowa Konferencja Matematyczna (KM 2001) (z udziałem zagranicznym), Żegiestów-Zdrój, 7-11 listopada 2001.

H. Wykłady dla nauczycieli i studentów / Lectures for teachers and students

 1. Lecture 1: Rough sets in Data Mining. Lecture 2: Fuzzy Petri Nets and Approximate Reasoning. School of Computer Engineering (SCE 2017), Universidad de Castilla–La Mancha, Ciudad Real, Spain, May 1-5, 2017. (Erasmus+ Programme)
 2. Lecture 1: Examples of Modelling Concurrency in Petri Nets. Lecture 2: Logical Petri Nets and Decision Support Systems. Computer Engineering Department (CED 2013), Sakarya University, Sakarya, Turkey, April 29-May 3, 2013. (Erasmus+ Programme)
 3. Lecture 1: Modelling with Petri Nets. Lecture 2: Analysis of Petri Nets. European University Cyprus, School of Sciences (EUCSS 2012), Nicosia, Cyprus, April 30-May 4, 2012. (Erasmus+ Programme)
 4. Can rough sets be useful in Process Mining? King Abdullah University of Science and Technology (KAUST 2011), Thuwal, Saudi Arabia, November 7-18, 2011. (visit as part of the European Social Fund).
 5. Lecture 1: Modelling with Petri Nets. Lecture 2: Petri Nets and Systems with Knowledge Base. Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Portalegre (IPP 2011), Portalegre, Portugal, March 21-25, 2011. (Erasmus+ Programme)
 6. Knowledge Discovery and Process Mining in Data. Yasar University European Union Center (YUEUC 2010), Izmir, Turkey, May 3-7, 2010. (Erasmus+ Programme)
 7. Wykłady zaproszone w ramach studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej nt. Zbiory przybliżone i sieci Petriego w odkrywaniu wiedzy z danych, Lublin, 2007.
 8. Odczyty metodyczne dla nauczycieli informatyki na zlecenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krośnie i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Przemyślu (1993-1995).
 9. Odczyty dydaktyczne dotyczące nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na kursie OEI (Oprogramowanie Elementów Informatyki) dla nauczycieli z całej Polski, zorganizowanym przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (1992-1993), a także na kursie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli matematyki, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie (1994).

I. Wykłady otwarte / Open lectures

 1. Wykład nt. Matematycy Podkarpacia w ramach sesji popularnonaukowej dla nauczycieli matematyki z woj. podkarpackiego, Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji, Grodzisko Górne, k. Leżajska, 13 grudnia 2008.
 2. Wykład inauguracyjny nt. Informatyka – zarys historii i obecne trendy, PWSZ, Jarosław, październik 2007.
 3. Wykład nt. Początki informatyki w Polsce i na świecie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji inauguracji roku akademickiego 2007/2008, PWSZ, Jarosław, październik 2007.
 4. Odczyt popularno-naukowy nt. Informatyka: historia i obecne trendy zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w Łańcucie, Łańcut, 19 kwietnia 2007.
 5. Odczyt popularno-naukowy nt. Informatyka: wczoraj, dzisiaj i jutro zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie, Rzeszów, 20 luty 2007.
 6. Wykład nt. Metody zbiorów przybliżonych i sieci Petriego w odkrywaniu wiedzy z danych, Instytut Informatyki PWSZ w Jarosławiu, 26 października 2006.
 7. Odczyt popularno-naukowy w ramach sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie z okazji 70-lecia swego istnienia nt. O działalności Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie w okresie 2003-2005, Rzeszów, 20 października 2005.