Podnoszenie kwalifikacji / Improving qualifications

Studia podyplomowe dla nauczycieli / Postgraduate studies for teachers:

  1. Studium Specjalne Informatyki dla nauczycieli, Instytut Kształcenia Nauczycieli - Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie (1986-1992) (4 edycje) – kierownik studium.
  2. Studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli, Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Krośnie i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie (1993-1994) – kierownik studiów.
  3. Studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli, Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie we współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Informatycznych w Jeleniej Górze - Filia w Krośnie (1995-1996) – kierownik studiów.
  4. Studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli, Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1995-2000) (4 edycje) – kierownik studiów.

Studia podyplomowe dla administratorów sieci / Postgraduate studies for network administrators:

  1. Studia podyplomowe „Administrowanie sieciami komputerowymi“ w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu“ współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu UDA POKL.04.01.01-00-426/08) (2009) – kierownik studiów.

Kursy zawodowe / Professional courses:

  1. Kurs zawodowy wprowadzający w użytkowanie mikrokomputerów profesjonalnych typu IBM PC, Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1988-1989) – kierownik kursu.

Praca w zespołach kwalifikacyjnych / Work in qualifying teams:

  1. Zespół kwalifikacyjny w zakresie specjalności Nauczanie przedmiotów informatycznych, Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie (1995-1999) – kierownik zespołu.
  2. Zespół Kwalifikacyjny w zakresie specjalności Nauczanie przedmiotów informatycznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu (1998-1999) – członek zespołu.