Seminaria naukowe / Scientific seminars

  1. Seminarium naukowe z zakresu teorii sieci Petriego i jej zastosowań, Zakład Informatyki Instytutu Matematyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1986-2000) – kierownik seminarium.
  2. Seminarium naukowe z zakresu teorii zbiorów przybliżonych i jej zastosowań, Katedra Podstaw Informatyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2001-2006) – kierownik seminarium.
  3. Seminarium naukowe z zakresu współbieżności i sztucznej inteligencji, Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski (2006-2010) – kierownik seminarium.
  4. Seminarium naukowe z zakresu współbieżności i sztucznej inteligencji, Zakład Wspomagania Decyzji Instytutu Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu (2007-2008) – kierownik seminarium.
  5. Seminarium naukowe z zakresu problemów współczesnej informatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008-2009) – kierownik seminarium.
  6. Seminarium grupy badawczej „Rough Set and Petri Net Research Group“, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (od 2011 Uniwersytet Rzeszowski) (2001-2006, 2011-2022) – lider grupy (zob. http://rspn.ur.edu.pl)