Projekty badawcze / Research projects

 • projekty Fulbrighta / Fulbright projects
 1. Organizacja i opieka w trakcie pobytu naukowego prof. dra hab. inż. Romana Świniarskiego z Computer Science Department, San Diego State University, San Diego, U.S.A., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 11 VII – 6 VIII 2003 (w ramach projektu The Fulbright Senior Specialists Program) – kierownik projektu.
 • projekty unijne / EU projects
 1. „Can rough sets be useful in process mining?", Mathematical and Computer Sciences and Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arabia Saudyjska, 7-18 XI 2011 (projekt Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i KAUST) – członek zespołu realizującego projekt.
 2. „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności” (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski, 1998-1999 (unijny projekt badawczy nr 20288 ESPRITCRIT2 koordynowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej) – członek zespołu realizującego projekt.
 • projekty ministerialne / ministerial projects
 1. „Odkrywanie modeli procesów współbieżnych z danych eksperymentalnych”, Uniwersytet Warszawski, 2008-2011 (projekt badawczy nr N N516 368334 Interakcyjne wykrywanie modeli procesów i ich własności z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – członek zespołu realizującego projekt.
 2. „Metody automatycznego odkrywania wiedzy z tablic danych oparte na teorii zbiorów przybliżonych i podejściach pokrewnych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2005-2007 (projekt badawczy własny nr 3 T11C 005 28 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) – kierownik projektu.
 3. „Metody wykrywania modeli systemów współbieżnych oraz modelowania wnioskowania przybliżonego z tablic danych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2003 (w ramach badań statutowych nt. Problemy współbieżności i nowoczesnej sztucznej inteligencji finansowanych przez Komitet Badań Naukowych) – kierownik projektu.
 4. „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności” (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski, 2000-2003 (projekt badawczy nr 8 T11C 025 19 Synteza aproksymacji pojęć Komitetu Badań Naukowych – członek zespołu realizującego projekt.
 5. „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności“ (kontynuacja), Uniwersytet Warszawski, 1996-1999 (projekt badawczy nr 8 T11C 010 11 Synteza złożonych algorytmów decyzyjnych Komitetu Badań Naukowych) – członek zespołu realizującego projekt.
 6. „Związki teorii zbiorów przybliżonych z teorią współbieżności“, Uniwersytet Warszawski, 1994-1995 (projekt badawczy nr 8 S503 019 05 Wnioskowania w systemach reprezentacji wiedzy Komitetu Badań Naukowych) – członek zespołu realizującego projekt.
 7. „Komputerowe narzędzia do konstruowania, modyfikacji i analizy sieci Petriego“ (kontynuacja), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, 1993-1996 (projekt badawczy nr 3 P406 023 05 Komitetu Badań Naukowych) – kierownik projektu.
 8. „Komputerowe narzędzia dla konstrukcji, modyfikacji i analizy sieci Petriego“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, 1990-1991 (projekt badawczy DNS-T/15/033/90-2 Ministerstwa Edukacji Narodowej) – kierownik projektu.
 9. „System PODINF WSP - Podstawy Informatyki - wyższe szkoły pedagogiczne“, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, 1989 (resortowy program badawczo-rozwojowy RRI.14 Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – członek zespołu realizującego program.
 10. „Programy dydaktyczne dla przedmiotu „Podstawy informatyki” w wyższych szkołach pedagogicznych“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, 1989-1990 (resortowy program badawczo-rozwojowy RR I.14 Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w szkołach wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – kierownik zespołu.
 11. „Sieć mikrokomputerowa w aspekcie dydaktyki i wybranych prac badawczych z zakresu współbieżności i sztucznej inteligencji”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, 1986-1990 (program badawczy RP I.09 Rozwój języków, metod i podstaw programowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – kierownik zespołu.
 12. „Program powszechnej edukacji informatycznej oraz wdrożenia i zastosowania techniki komputerowej w kształceniu w latach 1986-1990“, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, 1985 (projekt badawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej) – członek zespołu realizującego projekt.
 13. „Przydział zasobów w systemach procesów współbieżnych”, Uniwersytet Warszawski, 1979-1981 (temat badawczy M-132 problemu międzyresortowego MR I.3 Matematyczne teorie procesów obliczeniowych, języków programowania i programów Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki) – członek zespołu realizującego temat.
 • projekty promotorskie / promotional projects
 1. „Selekcja atrybutów z użyciem zbiorów przybliżonych”, Uniwersytet Rzeszowski, 2007-2009 (projekt badawczy promotorski nr N N 206 2939 33 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – kierownik projektu.
 2. „Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2007 (projekt badawczy promotorski nr N206 007 31/1072 Ministerstwa Edukacji i Nauki) – kierownik projektu.
 3. „Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2005 (projekt badawczy promotorski nr 3 T11C 012 28 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) – kierownik projektu.
 • projekty dziekańskie / dean's projects
 1. „Opracowanie nowych modeli uogólnionych rozmytych sieci Petriego dla reprezentacji wiedzy i modelowania wnioskowania z wykorzystaniem analizy przedziałowej”, Uniwersytet Rzeszowski, 2018 (grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych) – kierownik projektu.
 2. „Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania rozmytych sieci Petriego do modelowania wnioskowania w systemach z niepełną informacją na przykładzie wyboru medium reklamy”, Uniwersytet Rzeszowski, 2017 (grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych) – kierownik projektu.
 3. „Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania sieci Petriego do modelowania i analizy wnioskowania przybliżonego w systemach ekspertowych na przykładzie wspomagania decyzji marketingowych”, Uniwersytet Rzeszowski, 2015-2017 (grant Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych) – kierownik projektu.