Wsparcie zawodowe pracowników UR

 

Doradcy zawodowi dla pracowników naukowych w UR:

(spotkanie możliwe po uprzednim ustaleniu terminu via e-mail)

 

Wsparcie w zakresie konsultacji warunków umów oraz regulacji prawnych dotyczących zatrudniania na stanowiskach w UR

Kierownik Działu Spraw Osobowych
Pani mgr Danuta Dziadek
e-mail: ddziadek@ur.edu.pl
telefon: 17 872 10 20

Doradztwo ds. awansowania i rozwoju indywidualnej kariery naukowej 

Pełnomocnik ds. Nauki
prof. dr hab. Marek Koziorowski
e-mail: mkozioro@ur.edu.pl

Doradztwo w zakresie składania projektów badawczych

Ewa Przybyszewska (DNiP)
e-mail: eprzybyszewska@ur.edu.pl

Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu wiedzy

dr Wioletta Paśko
e-mail: uctt@ur.edu.pl

 

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH:

Prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - przewodnicząca zespołu
e-mail: idalia@ur.edu.pl
telefon: 17 851 85 30

 

dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR
e-mail: pczarnota@ur.edu.pl
telefon: 17 785 48 29

 

prof. dr hab. inż. Ewa Czyż
e-mail: ewac@ur.edu.pl
telefon: 17 785 48 29

 

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR
e-mail: mdzugan@ur.edu.pl
telefon: 17 872 16 19

 

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR
e-mail: alewinska@ur.edu.pl
telefon: 17 851 86 09

 

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
e-mail: bpekala@ur.edu.pl
telefon: 17 851 85 95

 

prof. dr hab. Antoni Szczurek
e-mail: aszczurek@ur.edu.pl   
telefon: 17 851 85 75

 

mgr Dorota Rączka-Laska
e-mail: draczka@ur.edu.pl
telefon: 17 851 85 27

 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Nauki medyczne

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz
e-mail: jtabarkiewicz@ur.edu.pl
tel.: 17 851 6807 lub 17 851 6808

 

Nauki o zdrowiu

 

dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR
e-mail: lperenc@ur.edu.pl
tel.: 17 851 89 65

 

Nauki o kulturze fizycznej

 

dr hab. Paweł Król, prof. UR
e-mail: pkrol@ur.edu.pl
tel.: 17 872 19 90

 

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr Jarosław Kinal
e-mail: jkinal@ur.edu.pl
telefon: 17 872 1301

 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR - email: [email protected]
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR - email: [email protected]
prof. dr hab. Roman Pelczar - email: rpelczar@ur.edu.pl

DOKTORANCI:

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
e-mail mwnuk@ur.edu.pl
telefon +48 872 1102

 

Uwaga
Dodatkowo na platformie Teams MS utworzono grupę Wsparcie zawodowe pracowników UR  - kod zespołu cbkm2qg
Osoby mające potrzebę wsparcia w trybie on-line z wskazanymi osobami proszone są o zgłaszanie takiej informacji do wybranej osoby z listy w celu umówienia spotkania  na platformie Teams MS