POWER 2017

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

Numer projektu - 2017-1-POWER-HE-035755

Termin realizacji - 1.06.2017 - 30.09.2018

Rok akademicki - 2017/2018

Dofinansowanie - 275 736 PLN

Uczestnicy Erasmus+, dofinansowanie zerowe Erasmus+

Wyjazdy studentów za granicę na studia - 15 uczestników

Wyjazdy studentów za granicę na praktykę - 6 uczestników

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych za granicę na studia - 0 uczestników

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych za granicę na praktykę - 1 uczestników