Mobilność międzynarodowa

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

ERASMUS+

 

Mobilność międzynarodowa - Nowość w programie Erasmus+ 2021-2027 !!!

W ramach projektu każda uczelnia może przeznaczyć 20% budżetu na mobilność międzynarodową studentów i pracowników. Każdy wyjazd musi być poprzedzony umową z uczelnią przyjmującą.

Wykaz uczelni partnerskich zawiera uczelnie, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Umowy z krajami partnerskimi, czyli w skrócie pozaunijnymi (których nie ma na wykazie) będą umowami jednostronnymi z uczelnią, która zechce przyjąć studenta lub pracownika.

Każdy student lub pracownik może również sam znaleźć uczelnię, która zechce go przyjąć. Należy wtedy przesłać korespondencję e-mailową do koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ UR - lkustra@ur.edu.pl - w celu podpisania umowy.