Ogłoszenia

Informacje o pomocy materialnej dla studentów znaleźć można pod adresem: 

http://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie

*********************************************

Decyzje Komisji Stypendialnej z posiedzenia z dnia 14.03.2022 r. dla studentów Kolegium Nauk Społecznych będą wydawane w Dziekanacie - Sekcji Spraw Socjalnych w dniach 22.03.-02.04.br. 
od poniedziałku do czwartku w godzinach  9.oo - 13.oo 
- w soboty: 26.03. i 02.04.br. w godzinach  8.oo - 11.oo - wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych.

 

**********************************************

Uwaga

Studenci, którzy składali w tym semestrze wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub dla osób niepełnosprawnych proszeni są o sprawdzenie i weryfikację numerów kont bankowych w Wirtualnej Uczelni. Nieuzupełnienie lub wprowadzenie nieprawidłowego numeru uniemożliwi wypłatę świadczeń.