Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej 2022/2023

Egzaminy komisyjne:

Administracja I stopnia

III rok

Postępowanie administracyjne – 23.03. 2023r. – 10:00 – forma pisemna s. 204 Grunwaldzka 13

Kontrola administracji - 23.03. 2023r. – 10:00 – forma pisemna s. 204 Grunwaldzka 13

Zamówienia publiczne – 27.03.2023r. – 13:15 – forma pisemna s. 204 Grunwaldzka 13

Podstawy prawa gospodarczego i zamówień publicznych – 27.03.2023r. – 13:15 – forma pisemna s. 204 Grunwaldzka 13

I Prawo

Logika

30.03.2023r. godz. 9.00 ( forma ustna), pok.122 Grunwaldzka 13

III Prawo

Prawo finansów publicznych ( forma pisemna)

30.03.2023r. godz. 14.00, s.200 ul .Grunwaldzka 13

Publiczne prawo gospodarcze ( forma pisemna)

27.03.2023r. godz. 13.15 ,s.204 ul. Grunwaldzka 13

Postepowanie karne – ćwiczenia

23.03.2023r. godz. 9.00 ( forma ustna), pok.122 Grunwaldzka 13

IV rok

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

( forma pisemna)

23.03.2023r. godz.10.00, s.204, ul. Grunwaldzka 13

Studia stacjonarne

Administracja

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Nauki o Rodzinie

Pedagogika

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika Specjalna

Politologia

Praca socjalna

Prawo

Socjologia

Stosunki Międzynarodowe

Studia Europejskie

Studia niestacjonarne

Administracja

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Pedagogika

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Praca socjalna

Prawo