Samorząd Studencki

Informacje na temat Samorządu Studentów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Pełniąca Obowiązki Przewodniczącej  Samorządu Studentów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego -
Sara Kołotyło
Do zadań Samorządu należy prowadzenie na terenie Uczelni działalność z zakresu spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Reprezentujemy interesy studentów wobec organów Uczelni i na zewnątrz, oraz wspieramy działalność kulturalną i naukową studentów.