Pliki do pobrania (student)

 

 

Dokumenty dla studentów (praktyki zawodowe)

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie NNW

Załącznik nr 2 - Dziennik Praktyk (z opinią opiekuna)

Załącznik nr 3 - Dziennik Praktyk (bez opinii opiekuna)

 

Wzory podań (tok studiów)

 

Podanie - zaliczenie komisyjne (drukować dwustronnie)

Podanie - egzamin komisyjny (drukować dwustronnie)

Podanie - wznowienie studiów (drukować dwustronnie)

Podanie - przywrócenie terminu (drukować dwustronnie)

Podanie - przywrócenie terminu - seminarium dyplomowe(drukować dwustronnie)

Podanie - złożenie egzaminu dyplomowego w październiku (drukować dwustronnie)

Podanie - powtórzenie przedmiotu (drukować dwustronnie)

Podanie - powtórzenie semestru (drukować dwustronnie)

Podanie ogólne

Podanie - Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) - dla osób studiujących dwa kierunki (drukować dwustronnie)

Podanie - Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) - pozostałe przyczyny (drukować dwustronnie)

Załącznik do podania o udzielenie zgody na indywidualną organizację zajęć (tabelka)

Podanie - zmiana grupy ćwiczeniowej

Podanie - zmiana promotora

Podanie - zwrot nadpłaty na subkoncie

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Karta obiegowa

Ślubowanie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 65/2020 - Oświadczenie (Sprawy socjalne, obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów)

 

 

Dokumenty (egzamin dyplomowy)

Oświadczenie (system antyplagiatowy)

Wniosek o wydanie dyplomu

Oświadczenie (zgodność wersji elektronicznej z papierową antyplagiat)