Rada Dydaktyczna

Terminarz obrad Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych – rok akademicki 2022/2023

 

Semestr zimowy

Semestr letni

10 października 2022 r.

6 marca 2023 r.

7 listopada 2022 r.

3 kwietnia 2023 r.

5 grudnia 2022 r.

8 maja 2023 r.

9 stycznia 2023 r.

5 czerwca 2023 r.

6 luty 2023 r.

4 września 2023 r.

 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych mogą zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenia Rady Dydaktycznej z inicjatywy własnej Dziekana lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków rady w dodatkowych terminach nie wymienionych wyżej. 

 

 

Skład Rady Dydaktycznej KNS UR na kadencję 2020-2024 (zmiany na podstawie Uchwał RD z dnia 08.09.2022)

Regulamin Rady Dydaktycznej KNS UR