Rada Dydaktyczna

Terminarz obrad Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych – rok akademicki 2023/2024

 

Semestr zimowy

Semestr letni

9 października 2023 r.

4 marca 2024 r.

6 listopada 2023 r.

8 kwietnia 2024 r.

4 grudnia 2023 r.

6 maja 2024 r.

8 stycznia 2024 r.

3 czerwca 2024 r.

5 luty 2024 r.

9 września 2024 r.

 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych mogą zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenia Rady Dydaktycznej z inicjatywy własnej Dziekana lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków rady w dodatkowych terminach nie wymienionych wyżej.

 

 

Skład Rady Dydaktycznej KNS UR na kadencję 2020-2024 (zmiany od 01.10.2023)

Regulamin Rady Dydaktycznej KNS UR