Praca dyplomowa

Informacja dla studentów dotycząca egzaminów dyplomowych w Kolegium Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023

Student na dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego powinien dostarczyć do dziekanatu:

1) Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzony przez promotora podpisem - w oprawie miękkiej, dwustronny wraz z wersją elektroniczną na płycie cd/dvd (w wersji word lub pdf) wraz z:

a) Podpisanym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wklejonym na końcu pracy)

b) Podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

2) wniosek o wydanie dyplomu

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2020/2021 (w związku ze zmianą wzoru dyplomów ukończenia studiów) zdjęcia nie są wymagane

Studenci studiów  którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/2020 i później nie uiszczają opłaty za dyplom. Pozostali wnoszą opłatę zgodnie z podpisaną umową (w wysokości 60 złotych) na indywidualne subkonto wygenerowane w Wirtualnej Uczelni

Do rozliczenia z Uczelnią nie jest konieczne dostarczenie karty obiegowej w formie papierowej (będzie ono odbywać się elektronicznie przez system U11).

Pismo dotyczące zasad składania prac dyplomowych (rok akademicki 2022/2023)

 

Wytyczne pisania pracy dyplomowej (obowiązuje od 03.03.2022)

Zarządzenie Rektora UR nr 228/2021 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zał nr 1 - Regulamin Antyplagiatowy

Dokumenty - nauczyciele akademiccy

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

Wniosek o powołanie Komisji egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie (system antyplagiatowy)

Oświadczenie (zgodność wersji elektronicznej z papierową antyplagiat)

Wniosek o wydanie dyplomu

Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym

Karta obiegowa

Strona tytułowa

 

 

Pytania/Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Administracja - egz. licencjacki (od roku ak. 2022-2023)

Administracja - egz. magisterski (od roku ak. 2022-2023)

Bezpieczeństwo wewnętrzne - egz. licencjacki

Bezpieczeństwo wewnętrzne - egz. magisterski

Ekonomia - egz. licencjacki

Ekonomia - egz. magisterski

Finanse i rachunkowość - egz. licencjacki

Finanse i rachunkowość - egz. magisterski

Nauki o rodzinie - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. magisterski

Pedagogika profil praktyczny - egz. licencjacki

Pedagogika profil praktyczny - egz. magisterski

Politologia - egz. licencjacki

Politologia - egz. magisterski

Praca socjalna - egz. licencjacki

Praca socjalna - egz. magisterski

Prawo - egz. magisterski (od roku akademickiego 2022-2023)

Socjologia - egz. licencjacki

Socjologia - egz. magisterski