Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr  Anna Kołomycew - kierownik zespołu (email: akolomycew@ur.edu.pl)

2. prof. dr hab. Andrzej Piasecki

3. dr hab. Tomasz Koziełlo, prof. UR

4. dr Hubert Kotarski

5. dr Ewa Kubejko-Polańska

6. dr Katarzyna Cwynar