Kierownik i zespół programowy kierunku

 

1 . dr Anna Pięta - Szawara - kierownik zespołu (email: apieta@ur.edu.pl )

2. dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

3. dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

4. dr Katarzyna Cwynar

5. mgr Dominik Boratyn

6. p. Anna Kołaczko - student