Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR -kierownik zespołu,

2. dr hab, Lidia Brodowski, prof. UR,

3. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR,

4. dr Sabina Kubas,

5. dr Zofia Sawicka,

6. p. Zuzanna Kraus- student