Odwołane i przeniesione zajęcia

 

I rok I stopnia

 

II rok I stopnia

dr Sławomir Wilk - zajęcia w dniach 13-17.05 oraz 27-29.05 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

Wprowadzenie do zarządzania projektami -05.06 (g. 09:00-10:30) oraz 19.06 (g. 09:00-10:30)

Zajęcia prowadzone przez dr Krzysztofa Piroga w dniach 18 i 19 kwietnia zostają odwołane. Odrobione zostaną w następujących terminach:

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego - 24.05.2024, g. 16:45-18:15

W dniach 06-10.05.2024 zajęcia z dr Dominikiem Porczyńskim zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

Zaawansowane metody i techniki jakościowe - 05.06; 12.06; 17.06

Analiza danych jakościowych - 12.06; 17.06; 20.06

 III rok I stopnia

dr Sławomir Wilk - zajęcia w dniach 13-17.05 oraz 27-29.05 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

Fundusze europejskie -20.05 (g. 11:00-12:30) oraz 03.06 (g. 11:00-12:30)

W dniach 06-10.05.2024 zajęcia z dr Dominikiem Porczyńskim zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

Seminarium licencjackie - 27.05.2024

dr Hubert Kotarski - seminarium licencjackie w dniu 13.05.2024 zostaje odwołane

I rok II stopnia

Zajęcia prowadzone przez dr Krzysztofa Piroga w dniach 18 i 19 kwietnia zostają odwołane. Odrobione zostaną w następujących terminach:

Warsztat badawczy socjologa - 07.06.2024, g. 16:45-18:15

Metodologia nauk społecznych - 26.04.2024, g. 16:45-18:15

Wielowymiarowa analiza danych - 14.06.2024, g. 16:45-18:15

dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR - zajęcia w dniach 15 i 16.05 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

seminarium - 22.05 (g. 14:00-15:30)

II rok II stopnia

Zajęcia prowadzone przez dr Krzysztofa Piroga w dniach 18 i 19 kwietnia zostają odwołane. Odrobione zostaną w następujących terminach:

Procedury badań ewaluacyjnych - 10.05.2024, g. 16:45-18:15