Kierownik i zespół programowy kierunku

1. dr Anna Wańczyk-Welc -Kierownik zespołu ([email protected])

2. Dr Małgorzata Marmola,

3. Dr Anna Englert Bator,

4. Dr Katarzyna Tomaszek,

5. Dr Anna Wołpiuk – Ochocińska,

6. Mgr Anna Lenart,

7. Kamila Pabiańska - studentka