Ogłoszenia ogólne

Zasady zapisu oraz zmiany przedmiotów do wyboru, specjalności lub grup zajęciowych (obowiązują od 01.10.2021)

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 wykłady w Kolegium Nauk Społecznych, zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej KNS nr 87/06/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r., mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość

 

Dzień dobry,

przypominamy o naszym nowym Wakacyjnym Programie Edukacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar zaprasza na niego studentów prawa z Państwa uczelni. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego wydłużyliśmy termin na zgłoszenia do 28 maja.

Prosimy, by przekazali Państwo studentom informacje o programie. Dziękujemy!

Na czym polega program

Program potrwa miesiąc. W tym czasie studenci wezmą udział między innymi w:

  • warsztatach i wykładach z ministrami i dyrektorami,
  • spotkaniach z ekspertami z różnych obszarów naszej pracy,
  • wizytach w organizacjach, z którymi współpracujemy.

Każdy student będzie mieć przypisanego merytorycznego opiekuna, z którym przygotuje swój indywidualny program zajęć.

Kto i jak może się zgłosić

Do programu mogą zgłosić się studenci IV i V roku prawa. Program prowadzić będziemy w trzech turach – po jednej w każdy wakacyjny miesiąc.

Zgłoszenia na wszystkie tury przyjmujemy pocztą i mejlem do 28 maja. Wszystkie zasady, formularz zgłoszeniowy i listę potrzebnych dokumentów umieściliśmy na stronie programu.

Jeśli Państwa studenci mieliby dodatkowe pytania na temat programu – prosimy o kontakt mejlem: programedukacyjny.ms@ms.gov.pl