Odwołane i przeniesione zajęcia

 

I rok JM

dr hab. Beata Stępień-Załucka prof. UR- zajęcia z piątku 17.05.2024 r. zostają przeniesione na niedzielę 19.05.2024 r. (studia niestacjonarne)
 
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR- w dniu 13.05.2024 r., wykład z przedmiotu Teoria i filozofia prawa zostaje odwołany.
 
mgr Kamila Pogorzelec- w dniach 18.04 oraz 25.04. 2024 r. zajęcia z Prawa rzymskiego nie odbędą się. Zostaną odrobione wg poniższego harmonogramu:
w dniu 17 maja br. (piątek):
 • grupa II od 8:00 do 9:30 - sala 4, Ofiar Getta   oraz od 9:45 do 11:15 - sala 204, Grunwaldzka
 • grupa III od 11:30 do 13:00 - sala 204, Grunwaldzka oraz 13:15 do 14:45- sala 4, Ofiar Getta  
 • grupa IV od 15:00 do 16:30 oraz 16:45 do 18:00- sala 4, Ofiar Getta
 • grupa V od 18:15 do 20:00 - sala 4, Ofiar Getta  
oraz w dniu 20 maja br. (poniedziałek):
 • grupa V od 18:15 do 20:00 - sala 4, Ofiar Getta
dr hab. Beata Stępień-Załucka​, prof. UR- wykład z  przedmiotu "Prawa człowieka  Polsce" odbędzie się w dniach 11 oraz 18 kwietnia 2024 r. w sali nr 13, ul. Grunwaldzka.
 
dr Sławomir Bździuch  - Zajęcia z technologii informacyjnych z dnia 17.04.2024 dla grupy 5 odbędą się 24.04.2024 o godzinie 17:00.
 
mgr Marta Golowska- Zajęcia z przedmiotu Teoria i filozofia prawa w dniu 03.04.2024 r. oraz 18.04.2024 r. zostają odwołane. Zajęcia dydaktyczne zostaną odpracowane w dn. 09.04.2024 r. oraz 16.04.2024 r. w oparciu o poniższy harmonogram:
11:30- 13:00 Gr 2
13:15- 14:45 Gr 4
15:00-16:30 Gr 1
 
dr Agnieszka Sikorska - w dniu 27.03.2024 r. zajęcia z przedmiotu Historia prawa sądowego zostają odwołane.   Zostaną odrobione 25 marca 2024 r. (poniedziałek) wg. harmonogramu:
Gr 7 - 11.30 - 13.00 - sala 211, Grunwaldzka
Gr 5 - 13.15 - 14.45 - sala 211, Grunwaldzka
Gr 6 - 15.00 - 16.30 - sala 213, Grunwaldzka
 
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR- w dniu 26.03.2024 r. wykład z przedmiotu Prawa człowieka w Polsce zostaje odwołany. Odrobienie zajęć nastąpi po uzgodnieniu ze studentami.
 
 

II rok JM

dr Jakub Łukasiewicz - w dniu 13.05.2024r. zostają odwołane ćwiczenia z Prawa cywilnego z godz. 13.15.
 
dr Anna Hadała-Skóra- w poniedziałek (15.04.2024) ćwiczenia z prawa konstytucyjnego są odwołane, zostaną odpracowane w późniejszym terminie.
 
mgr Karol Rębisz- zajęcia (ćwiczenia gr 6) z dnia 24 kwietnia 2024 r. o godz. 9:45, odbędą się w dniu 22 kwietnia 2024 r., godz. 15:00, sala 110, ul. Grunwaldzka.
 
mgr Mikołaj Kantorowski - ćwiczenia z przedmiotu Prawo karne (grupy: 3,4,5,6) w dniu 28.02.2024 r. (środa) zostają odwołane. Zajęcia będą odpracowane po uzgodnieniu ze studentami.

dr Justyna Ciechanowska- w dniach 12-13.03.2024 r. zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Prawo konstytucyjne. Zostaną odrobione wg harmonogramu:

Gr 1 -24 maja 2024 r.- 8.00 -9.30- sala 24, Ofiar Getta

Gr 2 -24 maja 2024 r.- 9.45 -11.15- sala 24, Ofiar Getta

Gr 3 -24 maja 2024 r.- 11.30 – 13.00- sala 24, Ofiar Getta

mgr Karol Rębisz- w dniu 20.03.2024 r. nie odbędą się zajęcia gr.6 z przedmiotu Prawo cywilne- część ogólna i prawo rzeczowe o godz. 9:45. Odrobienie zajęć nastąpi w dniu 8 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 110, ul. Grunwaldzka.
 
Ćwiczenia z przedmiotu Prawo administracyjne, prowadzone przez mgr Szymona Dubisa w dniu 10.04.2024 r., dla grupy 5 i 6 zostają odwołane. Odwołane zajęcia zostaną odrobione według następującego harmonogramu:
a) gr 5 - wtorek, 9.04.2024 r. godz. 16.45-18.15, sala nr 13, ul. Grunwaldzka 13,
b) gr 6 - wtorek, 9.04.2024 r. godz. 18.30-20.00, sala nr 13, ul. Grunwaldzka 13,
 
dr Małgorzata Trybus- ćwiczenia z Prawa karnego gr.1 i 2 z dnia 29.04.2024r. zostają przeniesione na 25.04.2024 r.:
 • gr. 1 godz. 11:30 do 13:00, sala 13, ul. Grunwaldzka,
 • gr. 2 godz. 13:15 do 14:45, sala 13, ul. Grunwaldzka.
 
 

III rok JM

dr Jakub Łukasiewicz - w dniu 13.05.2024r. zostają odwołane ćwiczenia z Prawa rodzinnego z godz. 8.00 oraz 09.45.

W dniu 30 kwietnia 2024 roku (wtorek) konwersatorium (wszystkie grupy) z dr Aritą Masłowską z przedmiotu Międzynarodowe prawo karne nie odbędzie się – zajęcia zostaną odrobione w późniejszym czasie, po uzgodnieniu terminu z prowadzącym.

 
 
dr Karol Hermanowski- ​ w dniu 20.03.2024 r. zajęcia z przedmiotu Prawo ochrony środowiska gr1 i gr2 nie odbędą się. Zostaną odrobione w późniejszym terminie.
dr Arita Masłowska - Zajęcia z przedmiotu Postępowanie karne-część praktyczna w dniu 11 kwietnia 2024 roku (grupy 4 i 6) zostają odwołane i zostaną odrobione w następujących terminach:
 • grupa 4 (z dnia 11.04.2024r. godz. 09.45.)
  w dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek) godzina 15.00.-16.30., sala nr 2 (budynek UR ul. Ofiar Getta)
 • grupa 6 (z dnia 11.04.2024r. godz. 11.30.)
  w dniu 17 kwietnia 2024 roku (środa) godzina 15.00.-16.30., sala nr 25 (budynek UR ul. Ofiar Getta)

Wykład z postępowania karnego z 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) na godz. 11.30 do sali nr 204 w budynku INP przy ul. Grunwaldzkiej.

IV rok JM

mgr Michał Skóra- W dniu 22 maja 2024 r. ćwiczenia dla wszystkich grup z przedmiotu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 16 maja (tj. czwartek) w godzinach:
gr. 3 - 15.00-16.30 - sala 111, ul. Grunwaldzka
gr. 4 - 16.45-18.15- sala 111, ul. Grunwaldzka
gr. 5 - 18.30-20.00- sala 111, ul. Grunwaldzka
 
 
W dniu 14 maja 2024 r. zostają odwołane ćwiczenia gr 1-6 z przedmiotu postępowanie cywilne z mgr K. Kajmowicz
Termin odpracowania zajęć:
    - gr 6 - 16.05.2024 r. (czwartek) g. 11:30 s. 9
    - gr 1 - 17.05.2024 r. (piątek) g. 8:00 s. 9
 • gr 2 - 17.05.2024 r.(piątek) g. 9:45 s. 9 
 • gr 3 - 17.05.2024 r. (piątek) g. 11:30 s. 9
 • gr 4 - 17.05.2024 r. (piątek) g. 13:15 s. 9
 • gr 5 - 20.05.2024 r. (poniedziałek) g.11:30 s. 211
   
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR- ​wykład z przedmiotu Postępowanie cywilne z dnia 16.05.2024 r. zostaje jednorazowo przełożony na dzień 25.04.2024 r., godz. 13.00-14.30, sala 213, ul. Grunwaldzka
 
 
mgr Michał Skóra- w dniu 10.04.2024 r. zostają odwołane zajęcia dla wszystkich grup oraz dyżur (Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych- ćwiczenia). Termin odrobienia zajęć zostanie podany po konsultacji ze studentami.
 
prof. dr hab. Elżbieta Feret- w dniu 6 marca 2024 r. seminarium magisterskie zostaje odwołane.
dr Oskar Bróż – wykład z Prawnych podstaw handlu zagranicznego w dniu 21.03 zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami;
 
 
dr Beata Sagan- wykład z przedmiotu Handel zagraniczny   w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2023 r. zostaje odwołany, odbędzie się w innym, uzgodnionym ze studentami terminie.
 
dr Anna Wójtowicz-Dawid - w dniu 20.05.br. wykład Instytucje Prawa Finansowego Europy Środkowej nie odbędzie się, zostanie odrobiony dnia 03.06.br., godz.15.00, sala 204, ul. Grunwaldzka
 
prof. dr hab. Elżbieta Feret - w dniu 22.05.2024 r. oraz 05.06.2024 r. seminarium magisterskie zostaje odwołane.
 

V rok JM

dr Artur Mazurkiewicz- w dniu dzisiejszym 26.02.2024 r.- wykład oraz ćwiczenia (gr.1 i gr.3) z Prawa ochrony środowiska zostają odwołane.
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR - w dniu 5.03.2024 r. seminarium magisterskie zostaje odwołane.
 
 
dr Michał Chajda- w dniu dzisiejszym tj., 11.03.2024r. zostają odwołane wykłady - Prawo bankowe i Prawo lokalowe. Zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.
 
dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR- w dniu 16.04.2024r. zostaje odwołany wykład z przedmiotu Prawo upadłościowe.
 
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR- w dniu 23.04.2024 r. seminarium magisterskie nie odbędzie się.
 
prof. dr hab. Elżbieta Feret - 8 maja seminarium odbędzie się o  godzinie 8.00
 
prof. dr hab. Elżbieta Feret - w dniu 22.05.2024 r. oraz 05.06.2024 r. seminarium magisterskie zostaje odwołane.
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR- w dniu 15.05.2024 r. seminarium magisterskie zostaje odwołane.