Odwołane i przeniesione zajęcia

 

I rok JM

 
dr hab. Renata Świrgoń- Skok, prof. UR- w dniu 06.06.20123 r. (wtorek) wykład z przedmiotu "Prawo rzymskie" nie odbędzie się. Zostanie odrobiony w dniu 20.06.2023 r. (wtorek) o godz. 13.00-14.30, aula nr 108, ul. Zelwerowicza4, Zalesie.

 

 
 
zajęcia z mgr Kamilą Pogorzelec z dnia 15.05 zostają przeniesione na dzień 26.05 w sali 24 przy pl. Ofiar Getta
gr 4 - 8.00-9.30
gr 8 - 9.45-11.15
gr 3 - 11.30-13.00
 
mgr Marta Golowska - w dniach 20.04-28.04.2023 r. zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Teoria i filozofia prawa. Zajęcia z dn. 20.04 i 27.04 zostaną odrobione w dn. 17.05 i 24.05.2023 r., sala nr 2, pl. Ofiar Getta:
  • 11.30-13.00- gr.6
  • 13.15-14.45- gr 5
  • 15.00-16.30- gr 7
  • 16.45-18.15- gr 8

dr Agnieszka Sikorska- ćwiczenia z przedmiotu Historia prawa sądowego w dniu 20.03.2023 r. (poniedziałek) grupy 5,6,7,8 zostają odwołane. Odrobienie zajęć nastąpi po uzgodnieniu ze studentami.

 

 
 

II rok JM

dr Ewa Kubas- poniedziałkowy (dn.24.04.2023 r.) wykład z przedmiotu PRAWO ADMINISTRACYJNE z godz. 08.00 - 09.30 zostaje jednorazowo przesunięty na godzinę 16.45-18.15, sala nr 204, ul. Grunwaldzka 13.
 
dr Anna Hadała-Skóra - wszystkie zajęcia zostają odwołane w tym tygodniu w czwartek i piątek, tj. 20 i 21.04.23r.
 

dr Anna Hadała-Skóra - Nauka legislacji, konwersatorium, grupa 2 i 4,

Gr 1 13.15-14.45, sala 211, 26.05.2023 r., s.200, ul. Grunwaldzka

Gr 2 15.00-16.30, sala 211, 26.05.2023 r., s.200, ul. Grunwaldzka

 

III rok JM

mgr Marek Podraza- w dniu 27.04.2023 r. zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne, ćwiczenia grupy II-VII. Zajęcia zostaną odpracowane w czerwcu, po uzgodnieniu ze studentam

dr Sabina Kubas- ćwiczenia gr.1 z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne z dnia 27.03.2023 r. zostają przełożone na dzień 19.06.2023 r.      
   
 
W dniu 5 i 7 czerwca 2023 r. wykład oraz dyżur dr Doroty Semków zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z ustaleniami poczyniony ze studentami III i V roku prawa.
 
mgr Marek Podraza- Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne. Zajęcia z 27.04.2023 r. zostają odrobione w dniach:
-5 czerwca (poniedziałek) 16:30-20:00- sala 213, ul. Grunwaldzka
godz. 16.45-18.15 - gr 6
godz. 18.30-20.00 - gr 5
 
-6 czerwca (wtorek) 15:00-20:00 - sala 213, ul. Grunwaldzka
godz. 15.00-16.30 - gr 7
godz. 16.45-18.15 - gr 3 
godz. 18.30-20.00- gr 4
 
-7 czerwca (środa) 15:00-16:30 - sala 200, ul. Grunwaldzka
godz. 15.00-16.30 - gr 2

IV rok JM

mgr Michał Skóra - poniżej harmonogram odrabiania zajęć, które zostały odwołane w dniach 15.05-17.05. 2023 r., a zostaną odrobione w dniach:
  • 30.05.2023 r., sala 213, Grunwaldzka 13
gr. 1 - 9.45-11.15
gr. 2 - 11.30-13.00
gr. 3 - 13.15-14.45
gr. 4 - 15.00-16.30
  • 31.05.2023 r., sala 110, ul. Grunwaldzka 13
gr. 5 - 15.00 - 16.30
gr. 6 - 13.15 - 14.45

Wykład z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzony przez dr hab. Anetę Kowalczyk, prof. UR w dn. 9.05.2023 r. zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

​mgr Michał Skóra- w dniu 24.04.2023 r.  odwołane zostają wszystkie zajęcia z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, ćwiczenia, gr. 1,2,3,4.
 
 
mgr Sylwia Osiczko- Dec - dnia 7 marca 2023 r. (wtorek, godz. 16.45-18.15), zostają odwołane zajęcia grupy VII, z przedmiotu Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.   Odrobienie ww. zajęć nastąpi w dniu 22.06.23 r.
 
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR- w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) seminarium magisterskie zostaje odwołane.

V rok JM

 
W dniu 5 i 7 czerwca 2023 r. wykład oraz dyżur dr Doroty Semków zostaje odwołany. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z ustaleniami poczyniony ze studentami III i V roku prawa.