Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR - kierownik zespołu (email: apaszek@ur.edu.pl)

2. dr hab. Roman Uliasz, prof. UR,

3. dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR,

4. dr Małgorzata Trybus,

5. mgr Marek Podraza,

6. mgr Dominika Nowak

7. Wiktoria Bednarz- student.