Harmonogramy studiów (plany studiów)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo JM stacjonarne (2015-2020)

Prawo JM stacjonarne (2016-2021)

Prawo JM stacjonarne (2017-2022)

Prawo JM stacjonarne (2018-2023)

Prawo JM stacjonarne (2019-2024) * przeniesienie przedmiotu prawo upadłościowe z VIII na X semestr uchwałą RD z dnia 10.06.2021

Prawo JM stacjonarne (2020-2025) * przeniesienie przedmiotu prawo upadłościowe z VIII na X semestr uchwałą RD z dnia 10.06.2021; zmiany zatwierdzone Uchwałą RD KNS 55/03/2022

Prawo JM stacjonarne (2021-2026)

Prawo JM stacjonarne (2022-2027)

Prawo JM stacjonarne (2023-2028)

 

Prawo JM niestacjonarne (2015-2020)

Prawo JM niestacjonarne (2016-2021)

Prawo JM niestacjonarne (2017-2022)

Prawo JM niestacjonarne (2018-2023)

Prawo JM niestacjonarne (2019-2024) przeniesienie przedmiotu prawo upadłościowe z VIII na X semestr uchwałą RD z dnia 10.06.2021

Prawo JM niestacjonarne (2020-2025)przeniesienie przedmiotu prawo upadłościowe z VIII na X semestr uchwałą RD z dnia 10.06.2021

Prawo JM niestacjonarne (2021-2026)

Prawo JM niestacjonarne (2022-2027)

Prawo JM niestacjonarne (2023-2028)

 

Prawo (archiwalne)