Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr Magdalena Pokrzywa - kierownik zespołu (email: mpokrzywa@ur.edu.pl )

2. dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR,

3. dr Krzysztof Jamroży,

4. dr Marek Motyka,

5. dr Dorota Rynkowska,

6. Aleksandra Sierżęga – student.