Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. Maciej Milczanowski - kierownik zespołu (email: mmilczanowski@ur.edu.pl)

2. dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR,

3. dr hab.Paweł Kuca,prof. UR,

4. dr Dominik Szczepański,

5. dr Damian Wicherek,

6. Damian Mierzwa - student