Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr inż. Maciej Milczanowski - kierownik zespołu (email: mmilczanowski@ur.edu.pl)

2. dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR,

3. dr Paweł Kuca,

4. dr Dominik Szczepański,

5. mgr Damian Wicherek,

6. Jakub Wróbel - student