Odwołane i przeniesione zajęcia

Zajęcia z języka angielskiego  z mgr Joanną Skowron w dniach 27-31.03 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:
1 Ped. 2 gr. 1 22.03.  18.00-19.30 s. 209
              gr. 2 23.03    18.00-19.30   s. 209

I rok I stopnia

Ćwiczenia z przedmiotu Psychologia społeczna z dr Anną Englert-Bator z dniu 26.05 odbędą się dnia 16.06

Ćwiczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania grupa 3 z dr Anną Batory-Gindą z dnia 20.06 odbędą się dnia 6.06 w godz. 8.00 - 9.30 w sali 210

Ćwiczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i wychowania grupa 4 z dr Anną Batory-Gindą z dnia 20.06 odbędą się dnia 1.06 w godz. 15.00 - 16.30 w sali 114

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika rodziny (dr Bernadeta Botwina) z dni 02,08 i 16.06 zostają przeniesione na dni - 10.03, 17.03,24.03,31.03 (g. 7:30-9:45)

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika rodziny (wykład i ćwiczenia) z dr Bernadetą Botwina z dnia 5.05 zostają przeniesione na dzień 21.04 w godzinach 8.00 - 9.30, 9.45 - 11.15

Zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej - ćwiczenia z dr Justyną Meissner-Łozińską z dnia  dni 21.04 zostają przeniesione na dzień 5.05 w godzinach 14.45 - 16.15

 

II rok I stopnia

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie resocjalizujące prowadzone przez dr A. Wróbel-Chmiel z dnia 14.03 zostają przełożone na dzień 28.03 (13:15-14:45) (st. stacjonarne)

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie resocjalizujące prowadzone przez dr A. Wróbel-Chmiel z dnia 02.04 zostają przełożone na dzień 20.05 (16:30-18:00) (st. niestacjonarne)

III rok I stopnia

ćwiczenia z przedmiotu: Aplikacje internetowe z dr Piotrem Karasiem z dnia 13.06 odbędą się dnia 19.06 w sali 213

ćwiczenia z przedmiotu: Kulturotechnika w resocjalizacji z dr Agnieszką Wróbel-Chmiel z dnia 6.06 z godziny 9.45 - 13.00 odbędą się dnia 5.06 w godzinie 9.45 - 13.00 w sali 207

ćwiczenia z przedmiotu: Programy profilaktyczne z dr Agnieszką Wróbel-Chmiel w dniu 30.05 odbędą się w godzinach 13.15 - 14.45 (zamiast 9.45 - 11.15) w sali 111

I rok II stopnia

wykład z przedmiotu Współczesne koncepcje metodyki opiekuńczo-wychowawczej prowadzony przez dr Joannę Smyłę z dnia 24.05 odbędzie się dnia 21.06 w godzinach 8.00-9.30 w sali 214

Zajęcia z przedmiotu Diagnostyka społeczna prowadzone przez dr B. Botwinę z dnia 24.04 zostają przełożone na dzień 30.03 (7:30-9:00)

Zajęcia z przedmiotu Seminarium magisterskie prowadzone przez dr hab. Bogdana Wierzbińskiego, prof UR z dnia 18.04 zostają przeniesione na dzień 9.05 (g. 15:00-16:30), sala 315

II rok II stopnia

Seminarium magisterskie dr Ewą Tłuczek-Tadlą zaplanowane na dzień 14.06. odbędzie się dnia 15.06 w godz. 14.30-14.00 w sali 11

Ćwiczenia z przedmiotu Indywidualizacja w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej grupa 1 z dr Mariolą Kinal z dnia 13.06 odbędą się dnia 5.06 w godz. 11.45 - 14.00 w sali 208

Wykład z przedmiotu Indywidualizacja w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z dr Mariolą Kinal z dnia 13.06 odbędzie się dnia 5.06 w godz. 9.30 - 11.45 w sali 214

Seminarium dr Izabeli Marczykowskiej z dnia 20.05 zostają przełożone na dzień 10.06 (st. niestacjonarne)