Kierownik i zespół programowy kierunku

Zespół programowy kierunku Pedagogika profil ogólnoakademicki

 

  1. Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - kierownik zespołu, (email: mwronska@ur.edu.pl)
  2. Dr Wiesława Walc
  3. dr Monika Zielińska- Czopek
  4. Dr Justyna Meissner-Łozińska
  5. Dr Marek Hallada,
  6. Dr Anna Mazur,
  7. Elżbieta Konsur - studentka.