Ogłoszenia ogólne

Zasady zapisu oraz zmiany przedmiotów do wyboru, specjalności lub grup zajęciowych (obowiązują od 01.10.2021)

 

 

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Sp. z o. o. ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia w formie stacjonarnej dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach projektu „Żłobki-Podkarpacie” zleconego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Szkolenia skierowane są do  mieszkańców oraz przedstawicieli i pracowników  podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie lub prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy województwa podkarpackiego.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in. tworzenie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, współpraca publiczno-prywatną, wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki,  program MALUCH + 2022 – 2029 oraz:

- Kadra w żłobku- niezbędne kwalifikacje i obowiązki

- Mocne i słabe strony zespołu - analiza SWAT

- Metody i techniki pracy z dziećmi

- Odpowiedzialność prawna opiekuna

- Jak rozmawiać z rodzicami?

- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

- Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji, niezbędne dokumenty wewnętrzne- statut, regulaminy oraz inne.

- Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych.

- Wymagania w zakresie żywienia dzieci.

- Wymogi organizacyjno-administracyjne i etatowe.

- Ustawa prawo przedsiębiorców, a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- prawa i obowiązki organu kontrolnego (gminy).

 

Szkolenia realizowane będą przez 4 dni – 2 zjazdy po 2 dni (łącznie 32 godz. dydaktyczne; średnio 8 godz. dydaktycznych dziennie)

Wszyscy Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, zakwaterowanie  w hotelu, komplet materiałów szkoleniowych (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive) oraz ubezpieczenie NNW.

Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej.

NIE MA LIMITU OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU Z DANEJ PLACÓWKI.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Proszę  o przesłanie formularzy zgłoszeniowych skanem na adres email : e.korniak-koszel@kursor.edu.pl

W przypadku pytań związanych z ofertą bardzo proszę o kontakt pod nr. telefonu : 535 170 007 Aleksandra Wróbel

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY