Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR- kierownik zespołu (email: r.kijak@ur.edu.pl)

2. dr Aleksandra Mach,

3. dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak,

4. dr Aneta Lew-Koralewicz,

5. dr Agnieszka Łaba-Hornecka,

6. -Katarzyna Smyk-student