Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg - Kierownik zespołu ([email protected])

2. dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak,

3. dr Aneta Lew-Koralewicz,

4. dr Agnieszka Łaba-Hornecka,

5. dr Aleksandra Mach

6. -Katarzyna Smyk-student