Odwołane i przeniesione zajęcia

Zajęcia z języka angielskiego  z mgr Joanną Skowron w dniach 27-31.03 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

4 PPiW  22.03   14.45-16.15 s. 110
3 PPiW 20.06  gr 1 8.00-10.15 s. 110
               20.06  gr 2   10.30-12.45 s.110
 

I rok

ćwiczenia warsztatowe (grupa 8 i 10) z przedmiotu: Technologie informacyjne z dr Piotrem Karasiem z dnia 13.06 odbędą się dnia 19.06 w sali 213

ćwiczenia z przedmiotu: Podstawy dydaktyki ogólnej z dr Agnieszką Długosz zaplanowane na dzień 13.06 odbędą się w następujących terminach:

grupa 2 - 20.06 w godz. 16.30 - 18.00 w sali 110

grupa 3 - 6.06 w godz. 8.00 - 9.30 w sali 208

grupa 4 - 14.06 w godz. 9.45 - 11.15 w sali 208

Zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna prowadzone przez dr J. Przybek-Mitę w dniu 15 maja (poniedziałek) zostają odwołane. Zajęcia będą odpracowane w późniejszym, czerwcowym terminie po uzgodnieniu ze studentami.

II rok

Ćwiczenia z przedmiotu Matematyka grupa 1 z dr Bożeną Maj-Tatsis z dniu 24.06 zostają odrobione dnia 18.06 (godz. 16.30 - 18.45) w sali 120

Wykład z przedmiotu Matematyka z dr Bożeną Maj-Tatsis z dnia 15.06 zostaje przeniesiony na dzień 01.06 (g. 8:00-9:30) sala 3

Ćwiczenia z przedmiotu Matematyka z dr Bożeną Maj-Tatsis z dniu 16.06 zostają odrobione w następujących terminach:

gr 1 - 24.05 (g. 13:15-14:45) sala 120

gr 2 - 24.05 (g. 09:45-11:15) sala 120

gr 3 - 24.05 (g. 11.30-13:00) sala 120

gr 4 - 29.05 (g. 13:15-14:45) sala 110

Wykład z przedmiotu Matematyka z dnia 13.04 zostaje przeniesiony na dzień 04.05 (g. 8:00-9:30)

Ćwiczenia z przedmiotu Matematyka w dniu 14.04 zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:

gr 1 - 10.05 (g. 13:15-14:45)

gr 2 - 10.05 (g. 09:45-11:15)

gr 3 - 10.05 (g. 11.30-13:00)

gr 4 - 08.05 (g. 13:15-14:45)

III rok

ćwiczenia warsztatowe z przedmiotu: Diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka z dr Agnieszką Łaba-Hornecka gr 5 z dnia 24.06. zostają przeniesione na dzień 10.06 w godzinach 16.30 - 18.45 w sali 120

Ćwiczenia warsztatowe z przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej prowadzone przez dr Martę Pytlak
GW6 z dnia 14.06 odbędą się dnia 27.04 w godz. 11.30 - 13.45 s. 120
GW1 z dnia 14.06 odbędą się dnia 27.04 w godz. 13.45 - 16.00 s. 120
GW3 z dnia 15.06 odbędą się dnia 27.04 w godz. 7.30 - 9.00 s. 120 oraz z dnia 10.06 dnia 14.05 w godz. 13.00 - 15.15 s. 120
GW5 z dnia 0.06 i 24. 06 odbędą się dnia 14.05 w godz. 8.45 - 12.45  s. 120

IV rok

Seminarium magisterskie z dr hab Alicją Ungeheuer-Gołąb z dnia 10.06 odbędą się dnia 31.05 w godzinach 16.00 - 18.15 w sali 125

Wykład z przedmiotu Strategie edukacyjne w przedszkolu i w szkole z dr Mariolą Kinal z dnia 27.05 (godz. 14.00 - 15.30) odbędzie się dnia 27.05 w godz. 13.15 - 14.45 w sali 3

Seminarium magisterskie dr Tomasza Gosztyły z dnia 29.03 zostaje przełożone na dzień 25.04 (9:00-10:30, st. stacjonarne)

Zajęcia z przedmiotu Podstawy diagnostyki pedagogicznej  z dr Alicją Kubik z dnia 5.05 zostają przeniesione na dzień 20.04

V rok