Kierownik i zespół programowy kierunku

  1. dr hab. Marta Uberman, prof. UR  kierownik zespołu (email: muberman@ur.edu.pl
  2. dr Barbara Lulek
  3. dr Beata Romanek
  4. dr Anna Wańczyk-Welc
  5. mgr Maria Cesarz
  6. Diana Kujda-studentka