Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr Magda Urbańska- kierownik zespołu (email: urbanska@ur.edu.pl

2. dr Wiesław Matyskiewicz,

3. dr Małgorzata Marmola,

4. dr Anna Śniegulska,

5. Lek. Dominika Uberman-Kluz,

6. Kinga Kozioł - student