Kierownik i zespół programowy kierunku

1. dr Ewelina Rabiej – Kierownik zespołu, email: erabiej@ur.edu.pl

2. dr hab. prof. UR Wiesława Kuźniar,

3. dr hab. prof. UR Barbara Fura,

4. dr Małgorzata Leszczyńska,

5. dr Krzysztof Nowak,

6. dr Jolanta Wojnar

7. dr Sławomir Dybka

8. dr Rafał Pitera,

9. lic. Izabela Wilk -studentka