Kierownik i zespół programowy kierunku

1. dr Ewelina Rabiej - kierownik zespołu (erabiej@ur.edu.pl)

2. dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR,

3. dr Krzysztof Nowak,

4. dr Jolanta Wojnar,

5. mgr Rafał Pitera,

6. dr hab. Barbara Fura,

7. dr Małgorzata Leszczyńska,

8. dr Sławomir Dybka,

9. Izabela Jajko -student