Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr Lidia Kaliszczak -kierownik zespołu (lkaliszczak@ur.edu.pl)

2. dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR,

3. dr Magdalena Cyrek,

4. dr Kazimierz Cyran,

5. dr Jadwiga Pawłowska-Mielech,

6. dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR,

7. dr Paweł Szura,

8. Paulina Pasierb-student.