Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab.Mira Malczyńska-Biały, prof. UR - kierownik zespołu (email: miramb@ur.edu.pl)

2. dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR,

3. dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR,

4. dr Grzegorz Pawlikowski,

5. dr Karol Piękoś,

6. Ewa Kogut – student.