Ogłoszenia ogólne

Zasady zapisu oraz zmiany przedmiotów do wyboru, specjalności lub grup zajęciowych (obowiązują od 01.10.2021)

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 wykłady w Kolegium Nauk Społecznych, zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej KNS nr 87/06/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r., mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość

 

Egzaminy komisyjne

III Administracja I stopnia stacjonarna

Podstawy prawa gospodarczego i zamówień publicznych

25.03.2024r., godz.12,00, pok.122 ul. Grunwaldzka ( forma pisemna)

Postępowanie administracyjne

19.03.2024r. , godz.12.30, pok.122 ul. Grunwaldzka ( forma pisemna)