Ogłoszenia ogólne

Zasady zapisu oraz zmiany przedmiotów do wyboru, specjalności lub grup zajęciowych (obowiązują od 01.10.2021)

 

 

 

Szanowni Państwo

w imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

mam zaszczyt przekazać dla Państwa studentów studiów I i II stopnia kierunku Administracja zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.

 

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie niniejszego zaproszenia do wiadomości studentów na Państwa Wydziale.