Kierownik i zespół programowy kierunku

1 . dr hab. Agata Barczewska-Dziobek - kierownik zespołu (email: adziobek@ur.edu.pl)

2. dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR,

3. dr Bogdan Jaworski,

4. dr Agnieszka Sikorska,

5. dr Marcin Merkwa,

6. mgr Katarzyna Czop

7. Magdalena Kopeć – student.