Zespół ds. Oceny jakościowej prac dyplomowych

Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Na podstawie pkt. 1 Procedury oceny jakości prac dyplomowych oraz recenzji prac na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 18 listopada 2021 r. powołuję Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych w Kolegium Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023

Lp.

Dyscyplina

Kierunek

Członkowie zespołów

1.

Nauki Socjologiczne

Nauki o rodzinie

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz

Praca socjalna

Dr Małgorzata Bozacka

Socjologia

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

2.

Pedagogika

Pedagogika

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Aneta Lew-Koralewicz

 

Dr Marek Hallada

3.

Nauki Prawne

Prawo

Dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

Administracja

Dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR

 

Dr Dorota Habrat

4.

Ekonomia i finanse

Ekonomia

Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

Finanse i rachunkowość

Dr Jolanta Wojnar

 

Dr Kazimierz Cyran

5.

Nauki o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

 

Dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

 

Dr Arkadiusz Machniak

 

Dr Ryszard Suduł

6.

Nauki o polityce i administracji

Politologia

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

 

Dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

 

Dr Dominik Szczepański

 

Dr Katarzyna Cwynar

 

Procedura oceny pracy dyplomowych ( z dnia 18.11.2021)

Zał I - arkusz oceny

Zał II - Zbiorcze zestawienie z oceny jakości prac dyplomowych za rok akademicki