Zespół ds. oceny infrastruktury

Zespół ds. Oceny Infrastruktury w Kolegium Nauk Społecznych

 

Kierunek studiów

 

Członkowie zespołu

Praca socjalna

Dr Magdalena Pokrzywa

Dr Krzysztof Jamroży

Dr Katarzyna Garwol

Kinga Meszko

Mgr Barbara Kunysz

Socjologia

Dr Anna Witkowska-Paleń

Dr Katarzyna Garwol

Krystian Bieś

Mgr Barbara Kunysz

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dr Mira Malczyńska-Biały

Mgr Karol Piękoś

Oliwia Giza

Mgr Piotr Zięba

Politologia

Dr Maciej Milczanowski

Mgr Damian Wicherek

Krystian Pasternak

Mgr Piotr Zięba

Pedagogika profil ogólnoakademicki

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

Dr Monika Badowska-Hodyr

Magdalena Materna

Beata Wiśniowska

Pedagogika profil praktyczny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr hab. Marta Uberman, prof. UR

Dr Mariola Kinal

Diana Kujda

Beata Wiśniowska

Nauki o rodzinie

Dr Magda Urbańska

Ks. Dr Wiesław Matyskiewicz

Justyna Borycka

Beata Wiśniowska

Pedagogika specjalna

Dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR

Dr Aleksandra Mach

Katarzyna Smyk

Beata Wiśniowska

Prawo

Dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR

Dr Małgorzata Trybus

Aleksandra Pelczar

Lic. Grzegorz Urban

Administracja

Dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR

Mgr Szymon Dubis

Agnieszka Buczko

Lic. Grzegorz Urban

Ekonomia

Dr Lidia Kaliszczak

Dr Magdalena Cyrek

Bartosz Kocyło

Lucyna Przeszłowska

Mgr Konrad Drozd

Finanse i rachunkowośc

Dr Ewelina Rabiej

Dr Jolanta Wojnar

Mgr Konrad Drozd

Lucyna Przeszłowska

Izabela Jajko

 

Procedura oceny infrastruktury

Załącznik - Ocena dostosowania stanu bazy dydaktycznej i naukowej do specyfiki prowadzonych kierunków studiów