Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie: określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów studiów (obowiązuje dla cykli od roku ak. 2023/2024)