Sekcja praktyk studenckich

Sekcja Praktyk Studenckich Kolegium Nauk Społecznych

Obsługiwane kierunki studiów: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Nauki o Rodzinie, Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Politologia,Praca Socjalna, Prawo, Socjologia


Adres:


Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud. A2, pok. 34


E-mail: praktyki.cs@ur.edu.pl


Tel. (17) 872 1450