Sekcja Jakości Kształcenia i Akredytacji

Sekcja Jakości Kształcenia i Akredytacji


Adres:


Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud. A2, pok. 30/30a

E-mail: jakosc.cs@ur.edu.pl


E-mail: apikus@ur.edu.pl/ Tel. (17) 872 1454

E-mail: elencka@ur.edu.pl /Tel. (17) 872 1481