Sekcja działalności dydaktycznej

Sekcja Działalności Dydaktycznej


Adres:


Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud. A2, pok. 31a


E-mail: dydaktyka.cs@ur.edu.pl


Tel.(17) 872 1453, 1455