Dyżury zjazdowe dla studentów studiów niestacjonarnych w Dziekanacie KNS

Semestr letni 2022/2023

Kopisto 2a, pokój 37 (Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Praca Socjalna, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe)

04.03.2023

11.03.2023

18.03.2023

25.03.2023

01.04.2023

15.04.2023

22.04.2023

13.05.2023

20.05.2023

27.05.2023

03.06.2023

17.06.2023

24.06.2023

 

Grunwaldzka 13, pokój 3 (administracja, prawo)

04.03.2023
11.03.2023
01.04.2023
15.04.2023
13.05.2023
20.05.2023
03.06.2023
17.06.2023

Jałowego 24,  pokój 103 (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

04.03.2023

11.03.2023

18.03.2023

25.03.2023

01.04.2023

22.04.2023

13.05.2023

27.05.2023

03.06.2023

24.06.2023

 

 

Ćwiklińskiej 2, pokój 5 (ekonomia, finanse i rachunkowość)

Marzec

04.03.2023

11.03.2023

18.03.2023

25.03.2023

Kwiecień

15.04.2023

22.04.2023

Maj

13.05.2023

20.05.2023

27.05.2023

Czerwiec

03.06.2023

17.06.2023

24.06.2023