Dyżury zjazdowe dla studentów studiów niestacjonarnych w Dziekanacie KNS

Semestr Letni 2023/2024

Kopisto 2a, pokój 37 (Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Praca Socjalna,) Uwaga zmiana godzin dyżurów w semestrze letnim 23/24 - aktualne godziny 8:00-12:00

02.03.2024

09.03.2024

16.03.2024
 
23.03.2024

06.04.2024

13.04.2024

20.04.2024

18.05.2024

25.05.2024

08.06.2024

15.06.2024

 

Grunwaldzka 13, pokój 3 (administracja, prawo) Uwaga zmiana godzin dyżurów w semestrze letnim 23/24 - aktualne godziny 8:00-12:00

09.03.24
16.03.24
06.04.24
13.04.24
11.05.24
18.05.24
08.06.24
15.06.24
 

 

Jałowego 24,  pokój 103 (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

02.03.2024

09.03.2024

16.03.2024

23.03.2024

06.04.2024

20.04.2024

27.04.2024

11.05.2024

25.05.2024

08.06.2024

 

Ćwiklińskiej 2, pokój 5 (ekonomia, finanse i rachunkowość) Uwaga zmiana godzin dyżurów w semestrze letnim 23/24 - aktualne godziny 8:00-12:00

02.03.2024

09.03.2024

23.03.2024

13.04.2024

27.04.2024

11.05.2024

25.05.2024

08.06.2024

15.06.2024