Postępowania ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Dorota Semków

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

dr Janusz Zieliński

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

dr Magdalena Micińska

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne