Nadane stopnie doktora habilitowanego

dr hab. Dorota Semków

Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 14.03.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: "Prawno-kryminalistyczna i kryminologiczna problematyka nowych substancji psychoaktywnych - dopalaczy", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023.

Link do dokumentacji

dr hab. Janusz Zieliński

Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 22.02.2024 r.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika

Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: "Resocjalizacyjne konteksty aktywności fizycznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023.

Link do dokumentacji