Informacje ogólne

W ramach Kolegium Nauk Społecznych realizowane są uprawnienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:

  • ekonomia i finanse
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika