Akty prawne

Osoba, której nadano stopień doktora, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o nadaniu stopnia, wypełnia kartę “SYNABA” poprzez stronę internetową.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
UCHWAŁA nr 54/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 182/09/2022 Senatu UR z dnia 29 września 2022 r.( tekst jednolity). Obowiązuje od 29.09.2022 r.
REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 145/03/2022 Senatu UR
z dnia 31 marca 2022 r.). Obowiązuje od 31.03.2022 r.
REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim (Załcznik nr 1 do Uchwały nr 54/02/2021 Senatu UR z dnia 25 lutego 2021 r.)
Uchwała nr 1/04/2021 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania dyscyplin dodatkowych zdawanych na egzaminie doktorskim w postępowaniu o nadanie stopnia doktora.
Uchwała nr 2/04/2021 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich.
Uchwała nr 1/05/2022 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sposobu weryfikacji spełnienia wymagań odnoszących się do dorobku naukowego w przypadku publikacji wieloautorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora
Uchwała nr 2/05/2022 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie eksternistycznym