Promocja Kolegium

Zespół ds. Promocji Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biuro Kolegium Nauk Społecznych
mgr Barbara Depa-Stopyra
mgr ArturxKuliński
Instytut Ekonomii i Finansów
dr Tomasz Surmacz
mgr Konrad Drozd
Instytut Nauk o Polityce
dr hab. Paweł Kuca, prof. UR
Instytut Nauk Prawnych
mgr Michał Skóra
mgr Dominika Nowak
Instytut Nauk Socjologicznych
dr Katarzyna Garwol
Instytut Pedagogiki
dr Jakub Czopek
dr Anna Mazur
dr Beata Romanek
dr Aneta Lew-Koralewicz
mgr Adriana Pasztyła