O Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego funkcjonującą od 1 października 2019 r. W skład Kolegium weszły dawne Wydziały: Wydział Ekonomii, Wydział Pedagogiki, Wydział Prawa i Administracji oraz dwie jednostki Wydziału Socjologiczno-Historycznego, tj. Instytut Socjologii i Instytut Nauk o Polityce.

W ramach Kolegium działalność badawczo-dydaktyczną prowadzą:

W ramach Kolegium realizowane są uprawnienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

W Kolegium Nauk Społecznych prowadzone są studia na 15 kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Studia europejskie
 • Studia miejskie
 • Stosunki międzynarodowe

Jednostki administracyjne Kolegium:

 • Biuro Kolegium Nauk Społecznych
 • Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych
 • Sekretariaty Instytutów