Skład Kolegialnej Komisji Wyborczej

  1. dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR — przewodnicząca
  2. ks. dr Wiesław Matyskiewicz — zastępca
  3. mgr inż. Magdalena Magdziak — sekretarz
  4. dr Ewa Bonusiak
  5. dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. UR
  6. dr Katarzyna Garwol
  7. dr Ewa Kubejko-Polańska
  8. dr Rafał Pitera
  9. dr Zofia Sawicka
  10. dr Anna Wójtowicz-Dawid